Naar de inhoud

Leidraad voor een gesprek

Antwoorden op steeds weerkerende vragen met betrekking tot SEXTING

 • Waarom versturen onze opgroeiende kinderen zomaar weinig verhullende foto’s van zichzelf?

  In hun puberteit, terwijl ze opgroeien en volwassen worden, speelt niet enkel de ontdekking van de eigen seksualiteit een belangrijke rol maar er is dan ook de eigen zelfvoorstelling net als de werking daarvan tegenover anderen. De reden waarom jongeren intieme foto’s en video’s van zichzelf verzenden heeft tot doel een terugkoppeling te bekomen van de andere pubers met foto’s waarop zij hun lichaam voorstellen en wat dan leidt tot de ontdekking van de seksualiteit van de andere. Naast het verzenden van erotische foto’s en video’s als een soort van liefdebewijzen tellen evenzeer het flirten en “het zich online uitproberen” (bijv. met chatten) of ook het zich durven bewijzen in de eigen vriendenkring tot de voornaamste redenen waarom jongeren zich laten verleiden tot het zich tonen met dergelijk expliciet beeldmateriaal…

 • Wat is het verschil tussen dergelijke expliciete foto’s en pornografisch beeldmateriaal?

  Expliciete erotische foto’s en ook video’s zoals die bij Sexting worden verstuurd, kunnen bijvoorbeeld opnamen zijn in bikini of zwembroek of in ondergoed en lingerie. Evenwel ook naaktfoto’s van bepaalde lichaamsdelen, zoals bijvoorbeeld oben-ohne-foto’s, rekenen we daartoe.

  Het onderscheid met pornografisch materiaal ligt daarin dat bij zulke opnamen heel duidelijk een onnatuurlijke lichaamshouding met nadruk op het geslachtelijke te zien is, respectievelijk een seksueel opwindende voorstelling van naakte genitaliën of van het naakte zitvlak…

  Hierbij stelt zich de vraag wat in deze geoorloofd of strafbaar is: welke soort opnamen mag ik tenslotte van mezelf maken, bezitten en verspreiden? De voornaamste aspecten daaromtrent kan je verder lezen bij de juridische achtergronden.

 • Ik heb vernomen dat mijn zoon/dochter expliciete foto’s op zijn/haar smartphone heeft staan van zijn/haar beste vriendin/vriend …. Hoe moet ik me daarbij opstellen?

  Het bezitten van erotische of expliciete foto’s van vriend of vriendin heeft op zich niets verwerpelijks, zolang het niet gaat om wat juridisch pornografisch zou kunnen worden genoemd (zie daarover de juridische aspecten). Ongetwijfeld ben je eerder geïnteresseerd in de vraag of je kind reeds zulke foto’s van zichzelf heeft gemaakt en die ook via internet heeft verzonden. Met andere woorden, je moet in elk geval met je kind hierover in gesprek gaan en hem of haar je bezorgdheid tonen die je over deze thematiek hebt. Immers vele jongeren hebben helemaal niet in de gaten wat de gevolgen van zulke beelden/foto’s kunnen zijn die zij bijvoorbeeld als een liefdesbewijs aan een liefje stuurden maar die na een scheiding als een “onaangenaam wapen” kunnen worden gebruikt.

  • Zo kan die bepaalde opname in de eigen vriendenkring maar ook ver daarbuiten worden verspreid. Dan wordt de schaamtegrens overschreden!
  • De persoon op de foto wordt belachelijk gemaakt… (bijv. Cybermobbing)
  • De persoon wordt afgeperst (Er wordt bijvoorbeeld gedreigd dat, als er niet nog meer foto’s volgen, het eerste beeld openbaar zal worden gemaakt …)

  Actueel onderzoek toont aan dat eerder meisjes dan jongens het “sexten” voor zich ontdekken en dat zij als gevolg daarvan ook eerder door de onaangename gevolgen ervan worden getroffen.

  Heel vaak hebben zij daarover spijt en beklagen ze er zich over het ooit gedaan te hebben. Naar alle waarschijnlijkheid voelt je kind het ook zo aan en zal het blij zijn daarover met jou te kunnen praten.

 • Heel graag wil ik mijn kind ervoor behoeden om ooit zulke foto’s te gaan verzenden. Kan ik dat?

  Dat je kind er nooit toe zal komen om een intieme foto van zichzelf te verzenden kan in deze tijd echt niet met 100% zekerheid worden gegarandeerd. Belangrijk is dat je kind erop gewezen kan worden hoe snel en hoe wijdverbreid één enkele foto niet alleen in de stad waarin het leeft, maar ook in de hele regio, het hele land en zelfs in de meest afgelegen landen ter wereld kan worden verspreid en bekeken.

  Heel graag herinneren we hier nog aan de foto’s zoals die voorheen met een fotoapparaat werden gemaakt, ontwikkeld moesten worden en dan per post aan de partner werden toegezonden, die in een andere stad woonde. Weten we nog hoe lang dat proces duurde en hoe weinig mensen tenslotte de foto onder ogen kregen? Het verschil met vandaag is wel heel groot!

 • Wat zal ik doen als mijn kind, zoon of dochter, hierover niet met mij wil spreken?

  Accepteer dan de wens van je kind! Maar ondanks alles behoud je dan de mogelijkheid om je houding hierover toe te lichten. Belangrijk blijft dat je je kind erop wijst dat het op elk moment bij jou welkom is om erover te praten mochten er toch vragen rijzen rond dit voor kinderen heikele thema.

  Belangrijk is in elk geval dat je je kind informeert waar het, als het nodig is, informatie kan verkrijgen en ook mogelijke gesprekspartners kan vinden.

  Enkele voorbeelden daarvan:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Terug naar boven